Başvuru Koşulları

Burs başvuru koşulları:

*Öğrencinin Ilgaz nufusuna kayıtlı olması.

*İstanbul, Çankırı ve Ilgaz da son bir yıldır ikamet ediyor olması.

*Eğitim için maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler.

*Vakıf üniversitesi lisans öğrencilerinin en az % 75 burslu olması.

Öncelikli öğrenciler:

*TIP Fakültesi öğrencileri

*Birinci derece Şehit ve gazi yakını olan öğrenciler.

*Engelli öğrenciler.

Ön başvuru :

Bitiş tarihi : 30-09-2023

*Burs komisyonumuzca başvurular değerlendirildikten sonra, burs almaya hak kazanan öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.

Burs devam koşulları:

* Disiplin cezası almamış ve yüz kızartıcı suç işlememiş olması.

* Her yıl Eylül ve Şubat ayı sonuna kadar okul idaresinden alınan onaylı öğrenim belgesi ve onaylı transkripti

* 4,00’ lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının en az 2,0; 100’lük not sistemi geçerli ise not ortalamasının 50 olması,

* Bursiyerin bulunduğu üniversitenin, dönem geçme sistemi var ise dönem geçmesi, sınıf geçme sistemi var ise sınıf geçmesi,